Talvikauden kunnossapito

Talvikunnossapitoon kuuluu esimerkiksi tie- ja katualueiden sekä piha-alueiden lumenauraukset, polanteen poisto ja liukkaudentorjunta. Pihoihin kasaantuvat lumet siirrämme pois ja kuljetamme ne lumenkaatopaikoille.

Yksityispihoilla hoidamme sovittaessa myös käsin tehtävät auraukset ja hiekoitukset.

Lumen aurauksessa ja hiekoituksessa on tärkeää työn ajoitus ja ennakointi. Seuraamme säätilojen vaihteluja ja käymme säännöllisesti tarkistamassa hoidettavien alueiden hoitotarpeen.

Hoidamme kuntien, kaupunkien , sekä yksityisten ja yritysten  teiden, katujen, puistojen, torialueiden ja piha-alueiden kunnossapitoa. 

Talvikauden palveluja

  • Lumenauraukset koneella ja käsin
  • Polanteen poisto pihoilta ja katualueilta
  • Hiekoitukset koneella ja käsin
  • Lumen kuljetukset lumenkaatopaikoille
  • Sohjolumen poisto
  • Aurausviittojen asennus

Yhteydenotto

Lähetä tarjouspyyntö tai tee työtilaus.

Otamme yhteyttä lähettäjään saadessamme tarjouspyynnön tai työtilauksen.